Discussion:
Le mystere Picasso ja klassikkosuojapykala
(too old to reply)
H Markus Lang von Oberstdorf
2013-05-16 13:29:50 UTC
Permalink
Kirjoitin opetusministeriöön ja pyysin kieltämään tekijänoikeuslain 53
§:n nojalla elokuvan "Le mystère Picasso" ("Picasso - mysteeri")
DVD-julkaisun levittämisen. Kuten kuvanäytteistä ilmenee, elokuvan loppu
on tallennettu levyyn väärällä kuvasuhteella:

http://www.mlang.name/shame/futurefilm2.html

Minusta tuollainen kömmähdys on niin törkeä, että siihen on
viranomaistoimin puututtava.

Kyseinen yritys julkaisee toistuvasti täysin ala-arvoisia DVD-laitoksia;
ilmeisesti yritys luottaa siihen, että kirjastot erehtyvät ostamaan
levyjä joka tapauksessa suuren erän ja yritys voi siten saavuttaa
voittoa - veronmaksajien kustannuksella.

Jos muutkin kirjoittaisivat opetusministeriöön, aloitteeseen
saatettaisiin suhtautua vakavasti. Osoite:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 Valtioneuvosto

-----------------------
***@mlang.name
http://www.mlang.name/
Jukka K. Korpela
2013-05-16 14:12:56 UTC
Permalink
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Kirjoitin opetusministeriöön ja pyysin kieltämään tekijänoikeuslain 53
§:n nojalla elokuvan "Le mystère Picasso" ("Picasso - mysteeri")
DVD-julkaisun levittämisen.
On hyvin epätodennäköistä, että opetusministeriö tekisi asiassa mitään.
Klassikkosuoja on muodostunut kuolleeksi kirjaimeksi. Kiinnostavaa tässä
on oikeastaan vain se, millä perusteilla ministeriö kiemurtelee niin,
ettei se joudu ottamaan kantaa asiaan.

Toki opetusministeriö voi vain jättää vastaamatta. Ministeriöllä ei ole
yleistä velvollisuutta reagoida mitenkään kansalaisten tekemiin ehdotuksiin.

Ministeriö voisi myös vastata, että kun tässä tapauksessa teoksen
tekijänoikeudet ovat edelleen voimassa, on ensisijaisesti
tekijänoikeuden haltijoiden (tekijöiden perillisten) asia huolehtia
tekijän moraalisten oikeuksien valvonnasta.

Tähän sitten voisi vastata viittaamalla tekijänoikeusneuvoston
lausuntoon 1992:13, jossa sanotaan:

”Klassikkosuoja täydentää tekijän moraalisia oikeuksia. Lain esitöiden
(HE 23/1960 vp) mukaan tarkoituksena ’etupäässä on niin sanottujen
vapaiden teosten, ennen muuta klassisten mestariteosten, aatteellisten
arvojen suojaaminen. On näet sattunut, että milloin tekijän oikeus on
lakannut tai sitä ei ole ollut, teoksen suhteen on julkisesti menetelty
tavalla, joka on ollut omiaan loukkaamaan sivistyksellisiä etuja.’ Niin
kauan kuin tekijä elää, hän valvoo moraalisten oikeuksiensa
toteutumista. Tekijän kuoltua nämä oikeudet siirtyvät hänen
oikeudenomistajalleen. Mikäli nämä eivät pidä huolta tekijän moraalisten
oikeuksien loukkaamattomuudesta tai jopa itse menettelevät tavalla, joka
loukkaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa, voidaan
klassikkosuojaa soveltaa.”

Tuossa parinkymmenen vuoden takaisessa lausunnossa siis pidetään
mahdollisena klassikkosuojan soveltamista tällaiseen tapaukseen. Tästä
on kuitenkin hyvin pitkä matka toimenpiteisiin. Jos opetusministeriö
rupeaisi tällaiseen puuttumaan, niin kyllä sillä töitä riittäisi, eikä
sellainen sopisi yhteen tehokkuus- ja säästötavoitteiden kanssa.

Jos opetusministeriö ei tee mitään – ei vastaa lainkaan tai ilmoittaa,
ettei tee mitään –, ei ole mitään oikeudellista tietä viedä asiaa
eteenpäin. Päätöksestä (saati päättämättömyydestä) ei voi valittaa.
Mahdollinen tekijänoikeusneuvoston lausunto ei sido oikeudellisesti.

Jatkot rajattu lakiryhmään.
--
Yucca, http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/
Heikki Heinonen
2013-05-20 07:36:53 UTC
Permalink
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Kirjoitin opetusministeriöön ja pyysin kieltämään tekijänoikeuslain 53
§:n nojalla elokuvan "Le mystère Picasso" ("Picasso - mysteeri")
DVD-julkaisun levittämisen. Kuten kuvanäytteistä ilmenee, elokuvan loppu
http://www.mlang.name/shame/futurefilm2.html
Minusta tuollainen kömmähdys on niin törkeä, että siihen on
viranomaistoimin puututtava.
Wareta leffat niin kuin muutkin.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Kyseinen yritys julkaisee toistuvasti täysin ala-arvoisia DVD-laitoksia;
ilmeisesti yritys luottaa siihen, että kirjastot erehtyvät ostamaan
levyjä joka tapauksessa suuren erän ja yritys voi siten saavuttaa
voittoa - veronmaksajien kustannuksella.
Jos muutkin kirjoittaisivat opetusministeriöön, aloitteeseen
Taitaa olla ihan väärä osoite.
Post by H Markus Lang von Oberstdorf
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo
PL 29
00023 Valtioneuvosto
-----------------------
http://www.mlang.name/
H Markus Lang von Oberstdorf
2013-05-23 18:23:48 UTC
Permalink
Post by Heikki Heinonen
Wareta leffat niin kuin muutkin.
En aivan ymmärrä, kuinka selostamani ongelma sillä korjautuisi.
Viallinen tavara pysyy viallisena riippumatta siitä, hankitaanko se
ostamalla vai varastamalla. Miksi edes pitäisi varastaa viallinen tavara?
Post by Heikki Heinonen
Taitaa olla ihan väärä osoite.
Et kuitenkaan kyennyt esittämään soveliaampaa osoitetta. Mutta älä sure
- sellaista ei Sinulta kukaan edes odottanut.

Continue reading on narkive:
Loading...